Obrázok

V súlade so stanoveným poslaním sústreďuje knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby literatúru z oblasti tradičnej hmotnej kultúry, umenia, výroby, remesiel a dizajnu, ale aj záujmového vzdelávania detí i dospelých, doplnenú titulmi z príbuzných oblastí etnológie, histórie a kultúry všeobecne. Jej poslaním je v súlade so zameraním činnosti materskej organizácie napomáhať rozširovaniu praktických a teoretických znalostí medzi odborníkmi i širokou verejnosťou prostredníctvom informačných, poradenských, rešeršných a ďalších služieb.

KNIŽNICA JE TU PRE KAŽDÉHO. Svoje služby poskytuje na báze špecializovaného fondu klasických i elektronických dokumentov z oblasti ľudového umenia, remesiel, architektúry, etnografie, dizajnu a ďalších príbuzných odvetví. Určená je pre všetkých používateľov z radov zamestnancov ÚĽUV-u, lektorov, návštevníkov kurzov Školy remesiel, študentov stredných a vysokých škôl, akademických a vedeckých pracovníkov i laickú verejnosť. 

Veľký význam má knižnica aj pre mladých dizajnérov – študentov, s ktorými sme začali dlhodobú spoluprácu na vývoji nových výrobkov a odborná literatúra pre nich znamená bohatý zdroj poučenia a inšpirácie.

Zásady doplňovania

Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení návštevníci knižnice,

oznamujeme Vám, že Knižnica ÚĽUV bude zatvorená od 19.12.2020 do odvolania.

Ďakujeme Vám za pochopenie

 

ÚĽUV knižnica
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
Všetky kontakty

© 2020 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva