Obrázok
Cenník služieb knižnice


Služba

Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu


zamestnanci ÚĽUV, lektori školy remesiel
0,-
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu občana s ZŤP, členovia klubov RCR
1,50
ostatní používatelia 3,-
poplatok za vystavenie nového čitateľského preukazu v prípade straty preukazu
1,50

Aktivácia čitateľského preukazu na 1 rok

zamestnanci ÚĽUV, lektori školy remesiel 0,-
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu občana s ZŤP, členovia klubov RCR 1,-
ostatní používatelia 2,-

Prezenčné štúdium návštevníkov kurzov Školy remesiel po dobu trvania kurzu
0,-

Aktivácia čitateľského preukazu na dobu 30 dní (prezenčné štúdium)
0,50

Rešerše z elektronických informačných zdrojov


základný poplatok1,50
poplatok za každý jeden záznam
0,03

Zhotovenie xerografických kópií

1 strana A4 čiernobiela 0,05
1 strana A4 farebná0,15
1 strana A3 čiernobiela (čakacia lehota 1 deň)
0,10
1 strana A3 farebná (čakacia lehota 1 deň)
0,30

Skenovanie

1 obrázok (skenovanie s obsluhou)
0,10
tlačená kópia (za 1 stranu)
0,10
samoobslužné skenovanie do počtu 20 strán pri 1 návšteve
zdarma


Poplatky za omeškanie vrátenia a poškodenie knižničného dokumentu

prekročenie doby zapožičania za každý knižničný dokument a za každý deň po uplynutí doby zapožičania 0,10
riaditeľská upomienka (doporučená zásielka) 10,00
pokus o zmier (doporučená zásielka) 25,00
poškodenie čiarového kódu knižničného dokumentu
0,50


strata alebo poškodenie vypožičaného dokumentu (viď č. 15)Medziknižničná výpožičná služba


papierová alebo digitálna kópia (podľa formátu a farby)
0,05
ak žiadaná knižnica vyúčtuje poplatky spojené s MVS, vyúčtovanú sumu platí žiadateľ MVS
0,30
prekročenie doby zapožičania žiadajúcej knižnice (za 1 deň a 1 exemplár)

0,10

Poštovné za balík (pri výpožičke, aj vrátení) hradí žiadajúca knižnica a je stanovené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty


Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení návštevníci knižnice,

oznamujeme Vám, že Knižnica ÚĽUV bude zatvorená od 19.12.2020 do odvolania.

Ďakujeme Vám za pochopenie

 

ÚĽUV knižnica
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
Všetky kontakty

© 2020 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva