Voľný výberPonúkame pre vás rešerše - zoznamy bibliografických odkazov na témy týkajúce sa ľudovej umeleckej výroby z fondu knižnice ÚĽUV, ktoré zahŕňajú knihy, časopisy, články z časopisu Remeslo umenie dizajn, zborníky.

Na požiadanie vám z fondu knižnice ÚĽUV, vypracujeme rešerše aj na iné témy, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke nižšie.

Rešerše sú spoplatnené podľa platného cenníka = 1,50€ základný poplatok + 0,03€ za každý nájdený záznam.

Téma Dátum aktualizácie     cena €
Batika 15. februára 2019 2,61
Biče 9. októbra 2020 1,98
Čipky 18. júna 2020 6,57
Dejiny odievania 30. júla 2020 2,64
Drôt 7. apríla 2021 3,39
Gatry, šitá čipka 11. marca 2019 2,16
Háčkovanie 29. novembra 2016 2,43
Keramika a hrnčiarstvo 9. apríla 2021 8,91
Korytárstvo 17. októbra 2016 1,77
Kosť a rohovina 10. júna 2016 2,07
Košikárstvo 9. apríla 2021 3,84
Kováčstvo 11. novembra 2020 2,22
Koža 15. decembra 2020 3,24
Kraslice 11. novembra 2020 2,73
Krosienkovanie 31. mája 2016 1,86
Kútne plachty 1. októbra 2020 1,89
Ľudové hudobné nástroje                9. apríla 2021 2,82
Ľudová umelecká výroba 11. novembra 2020 2,85
Maľba na sklo 14. júla 2019 2,43
Metodika vzdelávania 18. júna 2020 2,43
Modrotlač 16. októbra 2020 4,55
Obuv 15. júla 2020 2,04
 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
Všetky kontakty

© 2008 – 2021 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva