ÚĽUV je podporovateľom zmysluplnej myšlienky podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a zapája sa do neho rôznymi svojimi aktivitami.
Jednou z nich je možnosť zaregistrovať sa do KNIŽNICE ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave ZDARMA a zároveň byť jej členom po celý rok!

DEKD sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor.
Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Počas celého SEPTEMBRA 2022 na vás čaká množstvo podujatí s témou UDRŽATEĽNOSŤ V PAMIATKACH.
DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice.
Všetci z toho máme úžitok.

Milovníci kvalitnej literatúry, v knižnici ÚĽUV-u ste srdečne vítaní!

Bližšie informácie k bezplatnej registrácii https://www.dekd.sk/aktivita/483-bezplatna-registracia-do-kniznice-uluv

Viac o podujatí DEKD sa dozviete na tomto linku https://www.dekd.sk/

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva