Digitálna knižnica

Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 454-460)
Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 454-460)
Kožuchy (Joža Uprka)
Kožuchy (Joža Uprka)
Podvinky - vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského - (Regina Bíbová)
Podvinky - vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského - (Regina Bíbová)
Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku (Marie A. Smolková, Regina Bíbová)
Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku (Marie A. Smolková, Regina Bíbová)
Domový prumysl pro spotřebu krojovou (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Domový prumysl pro spotřebu krojovou. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 488-491)
Domový prumysl pro spotřebu krojovou (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Domový prumysl pro spotřebu krojovou. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 488-491)
Kroje lidu slovenského (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Kroje lidu slovenského. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 460-479)
Kroje lidu slovenského (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Kroje lidu slovenského. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 460-479)
Lidový prumysl na Slovensku (MEDVECKÝ, Karel. 1918. Lidový prumysl na Slovensku. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 492-510)
Lidový prumysl na Slovensku (MEDVECKÝ, Karel. 1918. Lidový prumysl na Slovensku. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 492-510)
Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska (Drahotína Križko-Kardossová)
Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska (Drahotína Križko-Kardossová)
Slovenské národnie ornamenty (Pavel B. Socháň)
Slovenské národnie ornamenty (Pavel B. Socháň)
Sbírka předloh Moravského a Uhersko - Slovenského ornamentu (Ondrej Pisch)
Sbírka předloh Moravského a Uhersko - Slovenského ornamentu (Ondrej Pisch)
Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě (Berta Sojková)
Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě (Berta Sojková)
Slovácké vyšívání stehem křižikovým a vrkůčkovým (Josef Šíma)
Slovácké vyšívání stehem křižikovým a vrkůčkovým (Josef Šíma)
Studie výšiviek lidových z Čech, Moravy a Uher. Slovenska : sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového
Studie výšiviek lidových z Čech, Moravy a Uher. Slovenska : sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového
Národní kroje slovanské (Adolf Liebscher)
Národní kroje slovanské (Adolf Liebscher)
Slovenská čítanka
Slovenská čítanka
Slovenské obrázky I., II. (Karel Kálal)
Slovenské obrázky I., II. (Karel Kálal)
Lidové kroje československé (Josef Kazimour)
Lidové kroje československé (Josef Kazimour)
Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Renáta Tyršová)
Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Renáta Tyršová)
Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku (Drahotína Križko-Kardossová)
 Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku (Drahotína Križko-Kardossová)

Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení návštevníci knižnice, 

oznamujeme Vám, že v dňoch 5.12. - 9.12.2022 bude Knižnica ÚĽUV z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Za pochopenie Vám ďakujeme. 

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva