Obrázok

V súlade so stanoveným poslaním sústreďuje knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby literatúru z oblasti tradičnej hmotnej kultúry, umenia, výroby, remesiel a dizajnu, ale aj záujmového vzdelávania detí i dospelých, doplnenú titulmi z príbuzných oblastí etnológie, histórie a kultúry všeobecne. Jej poslaním je v súlade so zameraním činnosti materskej organizácie napomáhať rozširovaniu praktických a teoretických znalostí medzi odborníkmi i širokou verejnosťou prostredníctvom informačných, poradenských, rešeršných a ďalších služieb.

KNIŽNICA JE TU PRE KAŽDÉHO. Svoje služby poskytuje na báze špecializovaného fondu klasických i elektronických dokumentov z oblasti ľudového umenia, remesiel, architektúry, etnografie, dizajnu a ďalších príbuzných odvetví. Určená je pre všetkých používateľov z radov zamestnancov ÚĽUV-u, lektorov, návštevníkov kurzov Školy remesiel, študentov stredných a vysokých škôl, akademických a vedeckých pracovníkov i laickú verejnosť. 

Veľký význam má knižnica aj pre mladých dizajnérov – študentov, s ktorými sme začali dlhodobú spoluprácu na vývoji nových výrobkov a odborná literatúra pre nich znamená bohatý zdroj poučenia a inšpirácie.

Zásady doplňovania

Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení čitatelia,

oznamujem Vám, že Knižnica ÚĽUV bude dňa 6.7. a 7.7. 2022 z technických príčin zatvorená. 

Ďakujeme Vám za pochopenie

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva