Obrázok

"V korytárskom peknom hájku veselia sa vtáci,

ešte krajšie si spievajú korytárski chlapci.

Keď muziku hrajú, pekne si spievajú,

lenže je to veľká hanba, peňazí nemajú."

 

 

 

 

Korytá, korýtka, vahany, vaničky, ale aj lyžice, varechy, naberačky, črpačky či iný drevený riad.

Výrobu toho všetkého si môžete pozrieť v publikáciách, ktoré sme pre vás vybrali z fondu knižnice ÚĽUV.  Dozviete sa, ktorá základná surovina sa používa na výrobu korytárskych výrobkov, z koľkých pracovných úkonov pozostáva postup výroby, dočítate sa historické zaujímavosti o tomto remesle a tiež o ľuďoch, majstroch, ktorí sa korytárstvu venujú a omnoho viac. Publikácie si môžete aj požičať, prípadne niečo z nich nafotiť, skopírovať, či naskenovať. 
Navštívte aj online encyklopédiu ÚĽUV –
Tradičné remeslá a domácke výroby, kde je toto heslo dôkladne spracované.

Sme tu pre vás v čase otváracích hodín knižnice ÚĽUV.

korytárstvo korytárstvo

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva