Týždeň slovenských knižníc v Knižnici ÚĽUV (2. marca až 5. marca 2020)

Pozývame Vás do Knižnice ÚĽUV od pondelka 2. marca do štvrtka 5. marca 2020, kedy návštevníkov

knižnice v čase otváracích hodín čaká:

– registrácia používateľov zdarma,

– obnovenie čitateľského preukazu zdarma.


Tešíme sa na Vašu návštevu!

keramikakeramika

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva