Knižnica ÚĽUV

hracky
     NOVINKY

     ● Novinky
     ● Predregistrácia
     ● Digitálna knižnica

 

 

 

on-line katalóg
 ON-LINE KATALÓG

     ● Ako vyhľadávať
     ● Prístup ku katalógu
     ● Register časopisu RUD

 

služby
     SLUŽBY

     ● Poskytované služby
     ● Študovňa

 

informácie
     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

     ● Základné informácie
     ● Otváracie hodiny
     ● Pobočky knižnice
     ● Kontakt
    

 

 

 

fondy
     FONDY

     ● Časopisy
     ● Prírastkové zoznamy

 

fotogaléria
     FOTOGALÉRIA

     ● Fotogaléria
     ● Virtuálna prehliadka

 

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva