Obrázok
Cenník služieb knižnice


Služba

Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu


zamestnanci ÚĽUV, lektori školy remesiel
0,-
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu občana s ZŤP, členovia klubov RCR
1,50
ostatní používatelia 3,-
poplatok za vystavenie nového čitateľského preukazu v prípade straty preukazu
1,50

Aktivácia čitateľského preukazu na 1 rok

zamestnanci ÚĽUV, lektori školy remesiel 0,-
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu občana s ZŤP, členovia klubov RCR 1,-
ostatní používatelia 2,-

Prezenčné štúdium návštevníkov kurzov Školy remesiel po dobu trvania kurzu
0,-

Aktivácia čitateľského preukazu na dobu 30 dní (prezenčné štúdium)
0,50

Rešerše z elektronických informačných zdrojov


základný poplatok1,50
poplatok za každý jeden záznam
0,03

Zhotovenie xerografických kópií

1 strana A4 čiernobiela 0,05
1 strana A4 farebná0,15
1 strana A3 čiernobiela (čakacia lehota 1 deň)
0,10
1 strana A3 farebná (čakacia lehota 1 deň)
0,30

Skenovanie

1 obrázok (skenovanie s obsluhou)
0,10
tlačená kópia (za 1 stranu)
0,10
samoobslužné skenovanie do počtu 20 strán pri 1 návšteve
zdarma


Poplatky za omeškanie vrátenia a poškodenie knižničného dokumentu

prekročenie doby zapožičania za každý knižničný dokument a za každý deň po uplynutí doby zapožičania 0,10
riaditeľská upomienka (doporučená zásielka) 10,00
pokus o zmier (doporučená zásielka) 25,00
poškodenie čiarového kódu knižničného dokumentu
0,50


strata alebo poškodenie vypožičaného dokumentu (viď č. 15)Medziknižničná výpožičná služba


papierová alebo digitálna kópia (podľa formátu a farby)
0,05
ak žiadaná knižnica vyúčtuje poplatky spojené s MVS, vyúčtovanú sumu platí žiadateľ MVS
0,30
prekročenie doby zapožičania žiadajúcej knižnice (za 1 deň a 1 exemplár)

0,10

Poštovné za balík (pri výpožičke, aj vrátení) hradí žiadajúca knižnica a je stanovené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty


Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení návštevníci knižnice, 

oznamujeme Vám, že v dňoch 5.12. - 9.12.2022 bude Knižnica ÚĽUV z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Za pochopenie Vám ďakujeme. 

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva